BEMUTATKOZÁS

Nobilis Humán Szolgáltató Család -  és Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. a települési önkormányzatok kötelező feladatává tette a gyermekjóléti szolgáltatást, mint alapellátás biztosítását.

Szigethalom Önkormányzata 1998. december 15-i ülésén hozott határozatot arról, 1999. január 1-vel megalakuljon Szigethalom Önkormányzat Gyermekjóléti Szolgálata.

A szolgálat egy fő munkatársa, immáron nyugdíjba vonuló vezetője a polgármesteri hivatal gyámügyi előadójának szobájában kapott helyet.

Néhány hónap múlva megüresedett az akkori öregek otthonának családi ház jellegű épülete, melynek kettős funkciót szánt a testület.

Az épület egyrészt közösségi házként működött tovább a gyermekjóléti szolgálat munkatársainak koordinálásával. természetesen így szolgálatunk is helyett kapott a házban.

Két fő látta el öt éven keresztül a gyermekjóléti feladatokat, rakta le az intézmény alapjait, alakította ki arculatát. Mindezek mellett szervezték, és koordinálták a közösségi ház civil szervezeteinek programjait, sőt Szigethalom Önkormányzat rendezvényit is.

A munkát polgári szolgálatos fiatalemberek segítették.

A gyermekjóléti szolgálat szervezésénél prioritást élvezett a jelzőrendszer működtetése, ez a mai napig fontos számunkra.

Nagyon fontosnak tartottuk, hogy ismerjék meg a településen a gyermekjóléti szolgálat munkáját, céljait. Ezért a helyi újságban tudósítottuk a szigethalmi lakosságot tevékenységünkről.

Törekedtünk arra, hogy jó kapcsolatot alakítsunk ki a helyi intézmények, civil szervezetek tagjaival.
szorosan együttműködtünk a polgármesteri hivatal szociális osztályával és az önkormányzat egészségügyi és népjóléti bizottságával. Klienseink a segélyeket természetben kapták meg, amelyet teljes egészében mi állítottunk össze és osztottunk ki.

Szolgálatunk sikertörténete volt az intenzív nyári korrepetálás, melyet 1999. év óta tartottunk július és augusztus hónapokban.

Nagy hangsúlyt fektettünk a kezdetektől a szabadidő hasznos eltöltésére. létrehoztuk a Kölyök klubot, melynek tevékenységi körét időről időre megújítottuk, a gyerekek igényeinek, életkorának megfelelően.

Megalakulásunktól kezdve törekedtünk a hagyományteremtésre, mivel úgy gondoltuk, hogy az emocionalitásra ható események még gazdagabbá teszik a résztvevőket.

Karácsony előtt Kakaó partit szerveztünk, ahol az aktuális műsor mellett klienseink névre szóló ajándékokat kaptak szolgálatunktól.
Ebből az időből származnak a nyári kirándulások, melyeket akkoriban a lengyel testvérvárosunkból Jaworznóból érkező gyerekeknek is szerveztünk, hogy klienseinkkel összebarátkozva ismerjék meg egymás kultúráját.

2004-ben gyermekjóléti szolgálatunknak át kellett adnia a helyét óvodás csoportnak.
Új helyünk az úgynevezett Tiszti klub épülete volt a Sport utcában.
szolgálatunk a gyermekjóléti feladatok ellátása mellett itt is koordinálta a civil szervezetek összejöveteleit, de szemmel tartotta a felújítási munkákat is. Ekkor két fővel bővült a munkatársak száma.

2004-ben Szigethalom városi rangot kapott. ettől az időtől fogva szolgálatunk munkatársai „csak“ segítőként vettek részt a rendezvényeken.

A szabadidőközpontban két helyiségben végeztük munkánkat, de egyeztetéssel a többi helyiségben is tarthattuk a foglalkozásokat.

A gondozási munka mellett nagyon sok gyermekrendezvényt szerveztünk. Szolgálatunk életében kezdetektől nagyon fontos volt a szakmaiság. Országos és helyi konferenciákra jártunk, ahol neves szociológusoktól, pszichológusoktól tanulhattunk.

A gyermekjóléti szolgálat az egész országban új volt, mindenki próbálta a törvényeknek megfelelően megoldani és végrehajtani a feladatokat.
2006. év januárja ismét fordulópontot jelentett a szolgálat életében, ekkor a családsegítést is feladatul kaptuk, ekkor még 4 fő kolléga csatlakozott hozzánk.

2005. december 15-én megalakult Szigethalom és Környéke Intézményfenntartó Társulás, mely 2006. január 01-től létrehozta Dunaharaszti, Taksony és Szigethalom területére Szigethalom és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatát.

2004. év januárjától még három település csatlakozott szolgálatunkhoz Szigetszentmárton, Szigetújfalu, Szigetcsép.

Miközben feladataink bővültek ismét költöznünk kellett.

Önkormányzatunk családi házat vásárolt szolgálatunknak a József Attila úti iskola szomszédságában 2008-ban.

Nagyon örültünk a saját telephelynek, itt már nem kellett egyeztetés a programok lebonyolításához. kicsit szűk volt a hely, de a miénk volt.

Önkormányzatunk EU-s pályázaton 50 millió forintot nyert a ház bővítésére, korszerűsítésére, így 2010-ben ismét boldogan költözött a szolgálat a korszerűen felújított épületébe.

2011. év januárjától Dunaharaszti település kivált a társulásból, de 2011. év tavaszán Halásztelek csatlakozott a társuláshoz.

Sajnálatos módon 2014. év januárjától személyes és politikai okokból az akkori Képviselő testület úgy döntött, hogy kilép a társulásból ezzel egyben  megszűntetetve azt, és az intézményt hozzácsatolták Szigethalom Egyesített Népjóléti Intézményéhez, mint tagintézmény.

2015. januárjától az új testület döntéseként létrejött Nobilis Humán Szolgáltató intézménye és ennek tagintézményeként Nobilis Humán Szolgáltató Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata.

2016. év törvényi változásai kapcsán a gyermekjóléti és a családsegítő szolgáltatás egy szolgáltató így a szolgálat neve ismét változott Nobilis Humán Szolgáltató Család-és Gyermekjóléti Szolgálatára.

A közel 19 év alatt nagy utat tettünk meg. Szép, küzdelmes tartalmas évek voltak.

A sok, sok év alatt történtek változások programjaink, céljaink terén mindig alkalmazkodva a felmerülő igényekhez. Jelenlegi programunkat, céljainkat, munkánk részletes ismertetését beszámolóink, Szakmai programunk, intézkedési terveink részletesen tartalmazzák.

A szolgálat hitvallása: Sokszor akadályokba ütközünk. Rajtunk kívülálló okok miatt nem tudunk segíteni, sokszor be kell lássuk, hogy mi csak segítők vagyunk, mankó, hogy a „beteg“egy idő után „eldobhasson“ minket és megtanulhasson egyedül járni. 

Nobilis Humán
Szolgáltató